Yếu tố then chốt nào để làm sạch sông Tô Lịch?

Theo dõi
VTC1

4283 theo dõi

Xuất bản 7 ngày trước

VTC1 | Theo các chuyên gia việc làm sạch dòng sông cần nhiều yếu tố mới có thể giải quyết được vấn đề nước thải và hồi sinh những dòng sông. ---- #VTC1 #thời...

Chủ đề: VTC1

Xem thêm

Bình luận