Mở lại phiên phúc thẩm vụ 9 người tử vong khi chạy thận tại Hòa Bình | VTC14

Xuất bản 3 tháng trước

VTC14 | MỞ LẠI PHIÊN PHÚC THẨM VỤ 9 NGƯỜI TỬ VONG KHI CHẠY THẬN TẠI HÒA BÌNH Sáng nay, 12/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở lại phiên phúc thẩm/ xét xử ...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận