Hà Nội: Sinh viên ký túc xá phải dùng nước bẩn ngày nắng nóng | VTC14

Xuất bản 3 tháng trước

VTC14 | HÀ NỘI: SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ PHẢI DÙNG NƯỚC BẨN NGÀY NẮNG NÓNG Trong điều kiện thời tiết này, nhiều sinh viên sống trong KTX trường Đại học Kinh tế qu...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận