Hà Nội: Sinh viên ký túc xá phải dùng nước bẩn ngày nắng nóng | VTC14

Theo dõi
VTC14

5027 theo dõi

Xuất bản 14 ngày trước

VTC14 | HÀ NỘI: SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ PHẢI DÙNG NƯỚC BẨN NGÀY NẮNG NÓNG Trong điều kiện thời tiết này, nhiều sinh viên sống trong KTX trường Đại học Kinh tế qu...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình lu