Sài Gòn Bão Lớn Sau Trận Thắng Của Việt Nam, Hàng Triệu Người Đổ Ra Đường