Không ai hiểu vì sao trong mọi bộ bài Tây, riêng quân “K cơ” đã không có ria lại còn tự sát

Xuất bản 16 ngày trước

Bình luận