Đỉnh cao giá rẻ: Cắt cáp viễn thông tiền tỉ, bán vài trăm ngàn đồng

Xuất bản 3 tháng trước

Cắt trộm dây cáp viễn thông đem bán sắt vụn giá rẻ lấy tiền tiêu xài

Chủ đề: Tin 24h

Xem thêm

Bình luận