Thừa Thiên - Huế: Vứt rác ra đường phố bị phạt đến 7 triệu đồng | VTC14

Xuất bản 4 tháng trước

VTC14 | THỪA THIÊN - HUẾ: VỨT RÁC RA ĐƯỜNG PHỐ BỊ PHẠT ĐẾN 7 TRIỆU ĐỒNG Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận