Thời tiết nông vụ 25/06/2019: Cách phòng bệnh viêm màng phổi trên bò | VTC14