Rivers Flow In You (Cover Simple Version) - YIRUMA

Xuất bản 27 ngày trước

Mình vừa tập được bài này và muốn chia sẻ trải nghiệm với mọi người, hôm trước có vài bạn hỏi mình về việc mua keyboard và tập piano thì nay mình trả lời các bạn luôn nè

Chủ đề: Giải Trí mới

Xem thêm

Bình luận