Bi Max khốn đốn với Sĩ Thanh và Miko Lan Trinh vì 2 món café nước mắm và mì gói