Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới ba quận phía Tây | VTC14

Xuất bản 4 tháng trước

VTC14 | HÀ NỘI CHÍNH THỨC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI BA QUẬN PHÍA TÂY Ngày hôm qua, 10/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị ...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận