Nhà máy thủy điện Hòa Bình đảm bảo cung cấp nước cho hạ du | VTC14

Xuất bản 2 tháng trước

VTC14 | NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH ĐẢM BẢO CUNG CẤP NƯỚC CHO HẠ DU Trước đợt mưa lớn, công ty Thủy điện Hòa Bình đã chuẩn bị tốt mọi công tác phòng lũ. Tuy n...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận