Thời tiết 12h 11/07/2019: Nắng nóng sắp quay trở lại trung du và đồng bằng Bắc bộ| VTC14