Thời tiết nông vụ 11/07/2019: Cách phòng bệnh khảm lá sắn | VTC14

Xuất bản 1 tháng trước

VTC14 | Để phòng trừ bệnh khảm lá sắn, bà con cần áp dụng các biện pháp sau: - Chọn giống kháng bệnh, không trồng các giống nhiễm bệnh - Không trồng sắn hoặc...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận