Thời tiết du lịch 11/07/2019: Bình Phước nắng ráo và ít mưa, nhiệt độ cao nhất ngày 34-35 độ| VTC14

Xuất bản 4 tháng trước

VTC14 | Bình Phước trong 3 ngày tới cũng phổ biến trạng thái nắng ráo và ít mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng đến khoảng 34-35 độ, nhìn chung quý vị vẫn có th...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận