Đứa trẻ đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến tặng | VTC14

Xuất bản 4 tháng trước

VTC14 | ĐỨA TRẺ ĐẦU TIÊN SINH RA TỪ TỬ CUNG HIẾN TẶNG Bệnh viện Cleveland, thành phố Ohio, Mỹ, vừa đưa ra một công bố rất đáng mừng. Đó là giờ đây, những ngư...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận