Thời tiết 6h ngày 12/07/2019: Người dân cần bảo vệ sức khỏe trước tình trạn nắng nóng kéo dài| VTC14

Xuất bản 4 tháng trước

VTC14 | Không chỉ phải cảnh giác với cháy nổ mà quý vị và các bạn còn cần chú ý bảo vệ sức khỏe trước tình trạng thời tiết khô hạn kéo dài như hiện nay. Nắng...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO