Lào Cai: Sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng lũ quét | VTC14

Xuất bản 3