Lào Cai: Sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng lũ quét | VTC14