Phản hồi kết luận Thanh tra việc Xã bán đất trái thẩm quyền | VTC14

Xuất bản 3 tháng trước

VTC14 | PHẢN HỒI KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC XÃ BÁN ĐẤT TRÁI THẨM QUYỀN Liên quan đến câu chuyện người dân xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tố cáo chính q...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận