Chuyện ở viện dưỡng lão | VTC14

Xuất bản 3 tháng trước

VTC14 | CHUYỆN Ở VIỆN DƯỠNG LÃO Hôm nay 11/7, là Ngày Dân số thế giới. Một vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, đó là tình trạng già hóa dân số khi số người...

Chủ đề: