Dân số Việt Nam vượt mức 96 triệu người | VTC14

Theo dõi
VTC14

5301 theo dõi

Xuất bản 7 ngày trước

VTC14 | DÂN SỐ VIỆT NAM VƯỢT MỨC 96 TRIỆU NGƯỜI Sáng nay, 11/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng đ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận