Phải xử lý nghiêm 22 đơn vị có phương tiện vi phạm nhưng lại không cung cấp dữ liệu giám sát hành trình

Xuất bản 4 tháng trước

Hà Nôi; Yêu cầu 22 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm báo cáo lý do hộp đen không truyền dữ liệu giám sát hành trình về máy chủ của Tổng cục đường bộ Việt Nam

Chủ đề: Tin Tức Tổng Hợp

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO