XB RAZ ĐÁ BAY NEIL ZEPHYS HỦY DIỆT ĐÀI BẮC - KHOẢNH KHẮC VIỆT NAM VÔ ĐỊCH AWC 2019 GAME 3