ZD ESPORTS VƯỢT QUA FLASH ĐỨNG ĐẦU BẢNG XẾP HẠNG ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG ĐÔNG 2019 VÒNG 1!