TỐC BIẾN ĐI RỪNG CÓ MỘT KHÔNG HAI LỊCH SỬ LQM, FL ELLY CÀ KHỊA SWING CHIHIRO, LORD KEN LÊN TIẾNG