TÂN BINH IN THE DARK ĐÁNH BẠI ĐỘI ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG TRƯỚC TEAM FLASH? - CẢM ƠN HUY POPPER- Nội dung không dành cho người dưới 18 tuổi.