Yêu nhau 9 năm vẫn SỢ MẤT VỢ, anh chồng quyết tẩm bổ cho vợ lên chục cân để KHỎI CÓ VỆ TINH