Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái

Xuất bản 3 tháng trước

Góp phần giải quyết han hiếm máu cứu người, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện 198 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện

Chủ đề: Tin 24h

Xem thêm

Bình luận