BẤT NGỜ ĐỒNG 5 VÀ THẦN RÙA RỜI TEAM ADONIS, ĐÂY SẼ LÀ TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG CỦA TURTLE Ở ADN. Nội dung không dành cho người dưới 16 tuổi.