Lạm dung thuốc hạ sốt, cha mẹ đang hại con? | VTC14

Xuất bản 29 ngày trước

VTC14 | LẠM DỤNG THUỐC HẠ SỐT, CHA MẸ ĐANG HẠI CON? Paracetamol nói riêng hay các loại thuốc hạ sốt nói chung đang được dùng rất phổ biến, và chính sự phổ bi...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận