Hai Thằng Khùng Và Cô Phục Vụ Quán, Đã xem là sẽ Cười, NguyenHau Production