Mạc Văn Khoa cùng Quang Bảo ức chế chàng trai bảo ăn cơm trộn canh là ăn như heo