Quyết tâm có vợ bằng được, anh chàng NGHE LỜI BẠN đến bể bơi và CÁI KẾT