LK Ai Cho Tôi Tình Yêu, Đêm Tâm Sự | Đăng Nguyên ft MC Tiến Vĩnh | Fancam Live 1985 Cần Thơ

Xuất bản 12 ngày trước

LK Ai Cho Tôi Tình Yêu, Đêm Tâm Sự | Đăng Nguyên ft MC Tiến Vĩnh | Fancam Live 1985 Cần Thơ Sáng tác: Trúc Phương Trình bày: Đăng Nguyên ft Tiến Vĩnh

Chủ đề: Nhạc Trữ Tình

Xem thêm

Bình luận