Chen lấn, xô đẩy xem lễ hội chọi trâu Đồ Sơn | VTC

Xuất bản 11 tháng trước

VTC | Tháng 8 âm lịch hàng năm là điểm hẹn của người dân Hải Phòng khi đến với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thu hút đông đảo người dân đến tham gia, cổ vũ

C