Lỗ hổng khiến "chợ đen" mua bán thận lộng hành

Xuất bản 9 ngày trước

Lần theo "đường đi" của các đối tượng mua bán mô, tạng người đang hoạt động công khai trên các trang mạng xã hội

Chủ đề: Tin 24h

Xem thêm

Bình luận