Hà Nội Phố: Toàn Cảnh Đền thờ cổ nơi Hai Bà Trưng khởi nghĩa P2

Xuất bản 7 ngày trước

Đền Hai Bà Trưng còn gọi là đền Hạ Lôi, thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đền thờ hai vị liệt nữ - anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị - những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán vào năm 40 - 43 sau Công nguyên, giành lại nền độc lập, tự chủ dân tộc.

Chủ đề: 36 PHỐ PHƯỜNG

Xem thêm

Bình luận