Đấu trường cờ việt 2019 vòng 2 ván 1 giữa Lão tướng PHẠM TRƯỜNG LÂM (HN) & NGUYÊN HUY TÙNG (HN)

Xuất bản 11 ngày trước

Đấu trường cờ việt 2019 vòng 2 ván 1 giữa Lão tướng PHẠM TRƯỜNG LÂM (HN) & NGUYÊN HUY TÙNG (HN)

Chủ đề: Cờ Việt Đỉnh Cao

Xem thêm

Bình luận