Chung kết giữa chuyên gia khai chỗ DIỆP KHAI NGUYÊN và lão tướng cờ nhanh TRẦN QUỐC VIỆT 2016

Xuất bản 11 ngày trước

Chung kết giữa chuyên gia khai chỗ DIỆP KHAI NGUYÊN và lão tướng cờ nhanh TRẦN QUỐC VIỆT 2016

Chủ đề: Cờ Việt Đỉnh Cao

Xem thêm

Bình luận

<