Cờ tướng đỉnh cao Quốc tế đại sư Võ Minh Nhất đấu cao thủ Nguyễn Văn Bon

Xuất bản 11 ngày trước

Cờ tướng đỉnh cao Quốc tế đại sư Võ Minh Nhất đấu cao thủ Nguyễn Văn Bon

Chủ đề: Cờ Việt Đỉnh Cao

Xem thêm

Bình luận