Cờ tướng đỉnh cao, quốc tế đại sư đụng độ Võ Minh Nhất Vs Trềnh A Sáng, bán kết toàn quốc 2015

Xuất bản 11 ngày trước

Cờ tướng đỉnh cao, quốc tế đại sư đụng độ Võ Minh Nhất Vs Trềnh A Sáng, bán kết toàn quốc 2015

Chủ đề: Cờ Việt Đỉnh Cao

Xem thêm

Bình luận