Liều mình vượt sông bằng bè tự chế đi học | VTC

Xuất bản 5 tháng trước

VTC | Tại xã Hòa Phú (Chiêm Hóa, Tuyên Quang), người dân phải liều mình đi trên chiếc bè tự chế để vượt qua sông, suối.

Chủ đề: Now Đời sống </