Tài xế xả hơn 6 tấn chất thải xuống sông Công đã bị bắt

Xuất bản 3 tháng trước

Sóc Sơn - Bắt giữ lái xe có hành vi xả thải trái phép hơn 6 tấn chất thải lỏng là dung môi sơn xuống sông Công lợi dụng nửa đêm

Chủ đề: TOP Giải trí HH

Xem thêm </