Đằng sau dược liệu thuốc Bắc giá rẻ giật mình: 5 nghìn đồng 1kg

Xuất bản 8 tháng trước

Vận chuyển 6 tấn nguyên liệu thuốc bắc không có hoá đơn chứng từ hợp lệ từ Lạng Sơn về Hà Nội, đối tượng khai nhận mua từ Trung Quốc với giá 5 nghìn đồng 1kg

Chủ đề: TOP Giải trí HH

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO