Đối tượng Microsoft từ chối bán nhận diện khuôn mặt | VTC14

Xuất bản 5 tháng trước

VTC | Chủ tịch kiêm Giám đốc pháp lý của tập đoàn Microsoft Corp nêu rõ chủ trương của Microsoft không bán các dịch vụ nhận diện khuôn mặt phục vụ mục đích giám sát công chúng tại mọi nơi trên thế giới.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO