Có "gan" giấu heroin ở chỗ hiểm, nhưng gặp 141 thì sợ "tè ra quần"

Xuất bản 1 tháng trước

Giấu heroin ở "chỗ hiểm", người đàn ông run lẩy bẩy khi bị Cảnh sát 141 kiểm tra

Chủ đề: Tin 24h

Xem thêm

Bình luận