Yêu lầm người gian dối (MV Lyric) - Kim Ny Ngọc - Bị bạn trai lừa có bầu rồi chia tay

Xuất bản 10 ngày trước

Yêu lầm người gian dối (MV Lyric) - Kim Ny Ngọc - Bị bạn trai lừa có bầu rồi chia tay

Chủ đề: Nhạc chế

Xem thêm

Bình luận