Thay đổi thói quen để sống chung với...ô nhiễm | VTC

Xuất bản 5 ngày trước

VTC | Người dân ở nhiều thành phố trên thế giới đang dần thay đổi thói quen sinh hoạt và tiêu dùng để sống chung khói bụi.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận