Cô gái quyết lên BMHH tìm cho ra bạn trai chạy trốn suốt 24 năm